Wat is de rol van Calcula? Wij werken als onafhankelijk calculatiebureau volledige aanbestedingen & privé-projecten uit voor hoofdaannemers. Kort samengevat sturen wij prijsvragen uit, analyseren offertes, calculeren alles conform plannen, meetstaat & lastenboek.
Finaal leveren wij aan de hoofdaannemer een correct budget af waar zij hun verkoopofferte op baseren om in te dienen bij de bouwheer.
Wij werken dus steeds in opdracht van één specifieke aannemer per project.
Nog vragen? Bel of mail ons gerust!  

Quel est le rôle de Calcula ? En tant que bureau de calcul indépendant, nous réalisons des appels d’offres complets et des projets privés pour des entrepreneurs principaux. En bref, nous lançons des appels d’offres, analysons les offres, calculons tout conformément aux plans, aux devis quantitatifs et aux spécifications.

Enfin, nous fournissons à l’entrepreneur principal un budget correct sur lequel il base son offre de vente à soumettre au client.
Nous travaillons toujours pour un seul entrepreneur par projet.
Vous avez d’autres questions ? N’hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un e-mail!

info@calcula.be – 0478 37 95 98

STATUS project: Ingediend bij bouwheer, uitslag nog onbekend (Update 07/05/24)

Openbaar project: Van Overbeke – Van Overbekelaan 202-204 – 1083 Ganshoren

Bouwheer: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) – Jourdanstraat 45-55 – 1060 Brussel

Ontwerper: Dierendonckblancke architecten bv – Bomastraat 10 – 9000 Gent

Ingenieur bijzondere technieken: Macabo-Stabo – Industrieweg 45 – 3980 Tessenderlo

Ingenieur stabiliteit: Macabo-Stabo – Industrieweg 45 – 3980 Tessenderlo

Studie omgevingsaanleg: Landinzicht Comm. V. – Albertlaan 2 bus C20 – 1150 Vorst

We werken voor deze aanbesteding in opdracht van:

Nous travaillons au nom de:

Franki SA

Chemin des Moissons 10 – 4400 Flémalle

BTW: BE 0402.973.335

www.franki.be – info@franki.be