Calcula is een zelfstandig onafhankelijk bouwkundig bureau dat zich voornamelijk toelegt op calculatie, budgetramingen, werkvoorbereiding, opmaak van meetstaten & adviesverlening.

Calcula heeft een ruime ervaring in de sector van residentiële gebouwen (appartements- & woningbouw, zowel renovatie als nieuwbouw), niet-residentiële gebouwen (zorgcentra, gemeentehuizen, sporthallen, retail) , infrastructuur-/rioleringswerken & burgerlijke bouwkunde.

Calcula werkt zowel voor hoofdaannemers, promotoren, architecten, bouwheren, als voor openbare besturen.